MENU
KOREAN   ENGLISH   CHINESE   VIETNAMESE   HINDI   THAILAND
Viên hoàn hồng sâm


  • Viên hoàn hồng sâm 150G
    Là sản phẩm dạng viên hoàn sử dụng hồng sâm làm từ nguyên liệu chính là nhân sâm Punggi 6 năm tuổi do các bậc thầy nhân sâm nổi tiếng của Hàn quốc trực tiếp canh tác.
    Red ginseng Extract [Red ginseng ingredient more than 70mg/g, solid more than 65% (Red ginseng root 70%, Red ginseng root hair 30% cultured in Korea for 6 year)] - 31.87%
    Red ginseng Powder(Red ginseng root 70%, Red ginseng root hair 30% cultured in Korea for 6 year) - 12.75%
    Fried rice powder, Fried glutinous rice, Fructo oligosaccharide ,Cellulose Microcrystalline, Green tea Extract powder,Paradise nut extract powder (paradise nut 20%, maltodextrin 80%, Ferrous fumarate Vitamin E 0.15%