MENU
KOREAN   ENGLISH   CHINESE   VIETNAMESE   HINDI   THAILAND


 • Hồng sâm
  dạng miếng tẩm mật ong
  5SET
  Đây là sản phẩm tẩm mật ong Yecheon, Hàn quốc trong 72 tiếng sau khi thái lát hồng sâm sử dụng nguyên liệu chính là nhân sâm Punggi 5 năm tuổi do các bậc thầy nhân sâm nổi tiếng của Hàn quốc trực tiếp canh tác. Đây là sản phẩm kết hợp giữa vị ngọt của mật ong và vị đậm đặc trưng của hồng sâm giúp người dùng dễ sử dụng để nâng cao sức khỏe cho bản thân. Được đóng gói dạng nhỏ 20g nên sản phẩm rất tiện mang đi để sử dụng cũng như rất phù hợp để làm quà biếu tặng.
  Red ginseng (more than 5-years old produced in Korea) 100% : Ratio - red ginseng 55%, high fructose corn syrup 33.75%, honey 11.25%


 • Hồng sâm
  dạng miếng tẩm mật ong
  10SET
  Đây là sản phẩm tẩm mật ong Yecheon, Hàn quốc trong 72 tiếng sau khi thái lát hồng sâm sử dụng nguyên liệu chính là nhân sâm Punggi 5 năm tuổi do các bậc thầy nhân sâm nổi tiếng của Hàn quốc trực tiếp canh tác. Đây là sản phẩm kết hợp giữa vị ngọt của mật ong và vị đậm đặc trưng của hồng sâm giúp người dùng dễ sử dụng để nâng cao sức khỏe cho bản thân. Được đóng gói dạng nhỏ 20g nên sản phẩm rất tiện mang đi để sử dụng cũng như rất phù hợp để làm quà biếu tặng.
  Red ginseng (more than 5-years old produced in Korea) 100% : Ratio - red ginseng 55%, high fructose corn syrup 33.75%, honey 11.25%


 • Hồng sâm
  nguyên củ tẩm mật ong
  300G
  Đây là sản phẩm hồng sâm nguyên củ (rễ) 6 năm tuổi do các bậc thầy nhân sâm nổi tiếng của Hàn quốc trực tiếp canh tác kết hợp tẩm mật ong Yecheon, Hàn quốc trong 72 tiếng. Đây là sản phẩm kết hợp giữa vị ngọt của hồng sâm và vị đậm đặc trưng của hồng sâm giúp người dùng dễ sử dụng để nâng cao sức khỏe của bản thân. Được đóng gói dạng hút chân không 400g nên sản phẩm rất phù hợp dùng làm quà biếu tặng.
  Red ginseng (6-years old produced in Korea) 100% : Ratio - red ginseng 55%, honey 45%


 • Hồng sâm
  nguyên củ tẩm mật ong
  400G
  Đây là sản phẩm hồng sâm nguyên củ (rễ) 6 năm tuổi do các bậc thầy nhân sâm nổi tiếng của Hàn quốc trực tiếp canh tác kết hợp tẩm mật ong Yecheon, Hàn quốc trong 72 tiếng. Đây là sản phẩm kết hợp giữa vị ngọt của hồng sâm và vị đậm đặc trưng của hồng sâm giúp người dùng dễ sử dụng để nâng cao sức khỏe của bản thân. Được đóng gói dạng hút chân không 400g nên sản phẩm rất phù hợp dùng làm quà biếu tặng.
  Red ginseng (6-years old produced in Korea) 100% : Ratio - red ginseng 55%, honey 45%


 • Hồng sâm
  nguyên củ tẩm mật ong
  550G
  Đây là sản phẩm hồng sâm nguyên củ (rễ) 6 năm tuổi do các bậc thầy nhân sâm nổi tiếng của Hàn quốc trực tiếp canh tác kết hợp tẩm mật ong Yecheon, Hàn quốc trong 72 tiếng. Đây là sản phẩm kết hợp giữa vị ngọt của hồng sâm và vị đậm đặc trưng của hồng sâm giúp người dùng dễ sử dụng để nâng cao sức khỏe của bản thân. Được đóng gói dạng hút chân không 400g nên sản phẩm rất phù hợp dùng làm quà biếu tặng.
  Red ginseng (6-years old produced in Korea) 100% : Ratio - red ginseng 55%, honey 45%


 • Hồng sâm
  nguyên củ tẩm mật ong
  1,100G
  Đây là sản phẩm hồng sâm nguyên củ (rễ) 6 năm tuổi do các bậc thầy nhân sâm nổi tiếng của Hàn quốc trực tiếp canh tác kết hợp tẩm mật ong Yecheon, Hàn quốc trong 72 tiếng. Đây là sản phẩm kết hợp giữa vị ngọt của hồng sâm và vị đậm đặc trưng của hồng sâm giúp người dùng dễ sử dụng để nâng cao sức khỏe của bản thân. Được đóng gói dạng hút chân không 400g nên sản phẩm rất phù hợp dùng làm quà biếu tặng.
  Red ginseng (6-years old produced in Korea) 100% : Ratio - red ginseng 55%, honey 45%