MENU
KOREAN   ENGLISH   CHINESE   VIETNAMESE   HINDI   THAILAND


  • Bột hồng sâm 100G
    Đây là sản phẩm bột hồng sâm xay nguyên chất 100% sử dụng nguyên liệu chính là nhân sâm Punggi 6 năm tuổi do các bậc thầy nhân sâm nổi tiếng của Hàn quốc trực tiếp canh tác.
    Red ginseng(6year-old)100%


  • Bột hồng sâm 300G
    Đây là sản phẩm bột hồng sâm xay nguyên chất 100% sử dụng nguyên liệu chính là nhân sâm Punggi 6 năm tuổi do các bậc thầy nhân sâm nổi tiếng của Hàn quốc trực tiếp canh tác.
    Red ginseng(6year-old)100%