MENU
KOREAN   ENGLISH   CHINESE   VIETNAMESE   HINDI   THAILAND


 • Tinh chất hồng sâm Loại Family 30gói
  Đây là sản phẩm được sắc từ hồng sâm nguyên chất và chỉ cho thêm hỗn hợp 3% mật ong Yecheon, không có thêm bất kỳ nguyên liệu Đông y nào khác nên sản phẩm rất tốt cho những người thích sử dụng sản phẩm chỉ có hồng sâm. Được đóng gói theo dạng 100ml nên có thể sử dụng được nhiều lượng Saponi hơn. Sản phẩm có hiệu quả tốt giúp tăng cường khả năng miễn dịch, bổ sung thể lực, cải thiện chứng mệt mỏi mãn tính. Đây là sản phẩm phù hợp với cả những người lần đầu tiên sử dụng tinh chất hồng sâm nên tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi đều có thể sử dụng.
  6-year-old red-ginseng(100% from Korea) strictly selected in accordance with the Law of Ginseng Industry.
  * Red-ginseng extract: 99%(more than 1.8% of solid matter, mixing rate of raw material : red-ginseng root 74%, fine root 26%).
  * Red-ginseng concentrate : 1%(more than 60% of solid matter, 70mg/g of red-ginseng ingredient, from Korea).


 • Tinh chất hồng sâm Loại Family 50gói
  Đây là sản phẩm được sắc từ hồng sâm nguyên chất và chỉ cho thêm hỗn hợp 3% mật ong Yecheon, không có thêm bất kỳ nguyên liệu Đông y nào khác nên sản phẩm rất tốt cho những người thích sử dụng sản phẩm chỉ có hồng sâm. Được đóng gói theo dạng 100ml nên có thể sử dụng được nhiều lượng Saponi hơn. Sản phẩm có hiệu quả tốt giúp tăng cường khả năng miễn dịch, bổ sung thể lực, cải thiện chứng mệt mỏi mãn tính. Đây là sản phẩm phù hợp với cả những người lần đầu tiên sử dụng tinh chất hồng sâm nên tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi đều có thể sử dụng.
  6-year-old red-ginseng(100% from Korea) strictly selected in accordance with the Law of Ginseng Industry.
  * Red-ginseng extract: 99%(more than 1.8% of solid matter, mixing rate of raw material : red-ginseng root 74%, fine root 26%).
  * Red-ginseng concentrate : 1%(more than 60% of solid matter, 70mg/g of red-ginseng ingredient, from Korea).


 • Tinh chất hồng sâm Loại Family 50gói
  Đây là sản phẩm được sắc từ hồng sâm nguyên chất và chỉ cho thêm hỗn hợp 3% mật ong Yecheon, không có thêm bất kỳ nguyên liệu Đông y nào khác nên sản phẩm rất tốt cho những người thích sử dụng sản phẩm chỉ có hồng sâm. Được đóng gói theo dạng 100ml nên có thể sử dụng được nhiều lượng Saponi hơn. Sản phẩm có hiệu quả tốt giúp tăng cường khả năng miễn dịch, bổ sung thể lực, cải thiện chứng mệt mỏi mãn tính. Đây là sản phẩm phù hợp với cả những người lần đầu tiên sử dụng tinh chất hồng sâm nên tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi đều có thể sử dụng.
  Red ginseng (6-years old produced in Korea) 100% : Ratio - red ginseng 55%, honey 45%


 • Tinh chất hồng sâm Premium 30gói
  Đây là sản phẩm được sắc từ hồng sâm nguyên chất và chỉ cho thêm hỗn hợp 3% mật ong Yecheon, không có thêm bất kỳ nguyên liệu Đông y nào khác nên sản phẩm rất tốt cho những người thích sử dụng sản phẩm chỉ có hồng sâm. Được đóng gói theo dạng 100ml nên có thể sử dụng được nhiều lượng Saponi hơn. Sản phẩm có hiệu quả tốt giúp tăng cường khả năng miễn dịch, bổ sung thể lực, cải thiện chứng mệt mỏi mãn tính. Đây là sản phẩm phù hợp với cả những người lần đầu tiên sử dụng tinh chất hồng sâm nên tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi đều có thể sử dụng.
  6-year-old red-ginseng(100% from Korea) strictly selected in accordance with the Law of Ginseng Industry.
  * Red-ginseng extract: 99%(more than 1.8% of solid matter, mixing rate of raw material : red-ginseng root 74%, fine root 26%).
  * Red-ginseng concentrate : 1%(more than 60% of solid matter, 70mg/g of red-ginseng ingredient, from Korea).


 • Tinh chất hồng sâm Premium 60gói
  Đây là sản phẩm được sắc từ hồng sâm nguyên chất và chỉ cho thêm hỗn hợp 3% mật ong Yecheon, không có thêm bất kỳ nguyên liệu Đông y nào khác nên sản phẩm rất tốt cho những người thích sử dụng sản phẩm chỉ có hồng sâm. Được đóng gói theo dạng 100ml nên có thể sử dụng được nhiều lượng Saponi hơn. Sản phẩm có hiệu quả tốt giúp tăng cường khả năng miễn dịch, bổ sung thể lực, cải thiện chứng mệt mỏi mãn tính. Đây là sản phẩm phù hợp với cả những người lần đầu tiên sử dụng tinh chất hồng sâm nên tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi đều có thể sử dụng.
  6-year-old red-ginseng(100% from Korea) strictly selected in accordance with the Law of Ginseng Industry.
  * Red-ginseng extract: 99%(more than 1.8% of solid matter, mixing rate of raw material : red-ginseng root 74%, fine root 26%).
  * Red-ginseng concentrate : 1%(more than 60% of solid matter, 70mg/g of red-ginseng ingredient, from Korea).


 • Tinh chất hồng sâm PRIME 30gói
  Đây là sản phẩm được sắc từ hồng sâm nguyên chất và chỉ cho thêm hỗn hợp 3% mật ong Yecheon, không có thêm bất kỳ nguyên liệu Đông y nào khác nên sản phẩm rất tốt cho những người thích sử dụng sản phẩm chỉ có hồng sâm. Được đóng gói theo dạng 80ml nên có thể sử dụng được nhiều lượng Saponi hơn. Sản phẩm có hiệu quả tốt giúp tăng cường khả năng miễn dịch, bổ sung thể lực, cải thiện chứng mệt mỏi mãn tính. Đây là sản phẩm phù hợp với cả những người lần đầu tiên sử dụng tinh chất hồng sâm nên tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi đều có thể sử dụng.