MENU
KOREAN   ENGLISH   CHINESE   VIETNAMESE   HINDI   THAILAND


 • Cao hồng sâm cô đặc 120G
  Đây là sản phẩm tinh chất cô đặc hồng sâm nguyên chất 100% sử dụng nguyên liệu chính nhân sâm Punggi 6 năm tuổi do các bậc thầy nhân sâm nổi tiếng của Hàn quốc trực tiếp canh tác và được sản xuất bằng cách chiết xuất trong thời gian dài theo phương pháp truyền thống Hàn quốc. Đây là thực phẩm chức năng giúp cải thiện khả năng miễn dịch, hồi phục thể lực, hạn chế kết tụ tiểu cầu, tuần hoàn máy, cải thiện trí nhớ.
  Rg1+Rb1 = 2.5mg/g
  Red ginseng(6year-old)100%: (red ginseng root 70%, fine root red-ginseng 30%)Children under 15years should be 1/2, under 10years should be 1/3 of adult dosage.
  * SAPONIN 2.5mg/g


 • Cao hồng sâm cô đặc 240G
  Đây là sản phẩm tinh chất cô đặc hồng sâm nguyên chất 100% sử dụng nguyên liệu chính nhân sâm Punggi 6 năm tuổi do các bậc thầy nhân sâm nổi tiếng của Hàn quốc trực tiếp canh tác và được sản xuất bằng cách chiết xuất trong thời gian dài theo phương pháp truyền thống Hàn quốc. Đây là thực phẩm chức năng giúp cải thiện khả năng miễn dịch, hồi phục thể lực, hạn chế kết tụ tiểu cầu, tuần hoàn máy, cải thiện trí nhớ.
  Rg1+Rb1 = 2.5mg/g
  Red ginseng(6year-old)100%: (red ginseng root 70%, fine root red-ginseng 30%)Children under 15years should be 1/2, under 10years should be 1/3 of adult dosage.
  * SAPONIN 2.5mg/g


 • Tinh chất hồng sâm cô đặc
  thượng hạng Premium
  240G
  Đây là sản phẩm tinh chất cô đặc hồng sâm nguyên chất 100% sử dụng nguyên liệu chính nhân sâm Punggi 6 năm tuổi do các bậc thầy nhân sâm nổi tiếng của Hàn quốc trực tiếp canh tác và được sản xuất bằng cách chiết xuất trong thời gian dài theo phương pháp truyền thống Hàn quốc. Đây là thực phẩm chức năng giúp cải thiện khả năng miễn dịch, hồi phục thể lực, hạn chế kết tụ tiểu cầu, tuần hoàn máy, cải thiện trí nhớ.
  Rg1+Rb1 = 4.5mg/g
  Red ginseng(6year-old)100%: (red ginseng root 70%, fine root red-ginseng 30%)Children under 15years should be 1/2, under 10years should be 1/3 of adult dosage.
  * SAPONIN 4.5mg/g


 • Tinh chất hồng sâm cô đặc
  Double Plus 240g
  240G
  Đây là sản phẩm tinh chất cô đặc hồng sâm nguyên chất 100% sử dụng nguyên liệu chính nhân sâm Punggi 6 năm tuổi do các bậc thầy nhân sâm nổi tiếng của Hàn quốc trực tiếp canh tác và được sản xuất bằng cách chiết xuất trong thời gian dài theo phương pháp truyền thống Hàn quốc. Đây là thực phẩm chức năng giúp cải thiện khả năng miễn dịch, hồi phục thể lực, hạn chế kết tụ tiểu cầu, tuần hoàn máy, cải thiện trí nhớ.
  Rg1+Rb1 = 10mg/g
  Red ginseng(6year-old)100%: (red ginseng root 70%, fine root red-ginseng 30%)Children under 15years should be 1/2, under 10years should be 1/3 of adult dosage.
  * SAPONIN 10mg/g


 • Cao hồng sâm cô đặc 1KG
  Đây là sản phẩm tinh chất cô đặc hồng sâm nguyên chất 100% sử dụng nguyên liệu chính nhân sâm Punggi 6 năm tuổi do các bậc thầy nhân sâm nổi tiếng của Hàn quốc trực tiếp canh tác và được sản xuất bằng cách chiết xuất trong thời gian dài theo phương pháp truyền thống Hàn quốc. Đây là thực phẩm chức năng giúp cải thiện khả năng miễn dịch, hồi phục thể lực, hạn chế kết tụ tiểu cầu, tuần hoàn máy, cải thiện trí nhớ.
  Rg1+Rb1 = 4.5mg/g
  Red ginseng(6year-old)100%: (red ginseng root 70%, fine root red-ginseng 30%)Children under 15years should be 1/2, under 10years should be 1/3 of adult dosage.
  * SAPONIN 4.5mg/g


 • Cao hồng sâm cô đặc 2KG
  Đây là sản phẩm tinh chất cô đặc hồng sâm nguyên chất 100% sử dụng nguyên liệu chính nhân sâm Punggi 6 năm tuổi do các bậc thầy nhân sâm nổi tiếng của Hàn quốc trực tiếp canh tác và được sản xuất bằng cách chiết xuất trong thời gian dài theo phương pháp truyền thống Hàn quốc. Đây là thực phẩm chức năng giúp cải thiện khả năng miễn dịch, hồi phục thể lực, hạn chế kết tụ tiểu cầu, tuần hoàn máy, cải thiện trí nhớ.
  Rg1+Rb1 = 4.5mg/g
  Red ginseng(6year-old)100%: (red ginseng root 70%, fine root red-ginseng 30%)Children under 15years should be 1/2, under 10years should be 1/3 of adult dosage.
  * SAPONIN 4.5mg/g