MENU
KOREAN   ENGLISH   CHINESE   VIETNAMESE   HINDI   THAILAND


  • Cao hồng sâm Sobaek Korea Stick "THE BLACK" 10g X 30 stick
    Sản phẩm cao hồng sâm nguyên chất 100% hoàn toàn từ nhân sâm 6 năm tuổi của vùng Punggi do nghệ nhân về nhân sâm Hàn Quốc trực tiếp trồng, được chiết xuất bằng phương pháp truyền thống của Hàn Quốc trong thời gian dài. Sản phẩm dạng stick 10 gói, dễ sử dụng và bảo quản.


  • Cao hồng sâm Sobaek Korea Stick "THE BLACK" 10g X 10 stick
    Sản phẩm cao hồng sâm nguyên chất 100% hoàn toàn từ nhân sâm 6 năm tuổi của vùng Punggi do nghệ nhân về nhân sâm Hàn Quốc trực tiếp trồng, được chiết xuất bằng phương pháp truyền thống của Hàn Quốc trong thời gian dài. Sản phẩm dạng stick 10 gói, dễ sử dụng và bảo quản.