MENU
KOREAN   ENGLISH   CHINESE   VIETNAMESE   HINDI   THAILAND
SOBAEK KOREA RED GINSENG CANDY & JELLY


 • RED GINSENG CANDY 200G
  ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการปรุงโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของสกัดโสมแดงที่สกัดจากโสมแดงเลิศยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พิเศษของเกาหลี
  Red Ginseng extract
  (Red ginseng ingredient 70mg/g, solid more than 60%, mixing ratio of raw ginseng: Red ginseng root 70%, Red ginseng root hair 0% from Korea) 0.3%, L-Menthol, Starch syrup (HIGH)


 • RED GINSENG JELLY 200G
  ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการปรุงโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของสกัดโสมแดงที่สกัดจากโสมแดงเลิศยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พิเศษของเกาหลี
  Red-ginseng extract (red-ginseng ingredient 70mg/g, more than 60% of solid matter, mixing rate of ginseng : red-ginseng root 70%, fine root 30%, from Korea